اطلاعیه

حضور شرکت چشم زیر سطح در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی آب ، تاسیسات آب و فاضلاب ایران – اطلاعیه شماره ۱۷

حضور شرکت چشم زیر سطح در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی معدن،صنایع معدنی و ماشین آلات و تجهیزات معدن، راه سازی و صنایع وابسته – اطلاعیه شماره۱۹

حضور شرکت چشم زیر سطح در نوزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش ، فناوری و فن بازار ایران – اطلاعیه شماره۲۰

حضور شرکت چشم زیر سطح در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی آب ، تاسیسات آب و فاضلاب ایران – اطلاعیه شماره ۲۱

نماینده شرکت MD-ECS هلند و استفان مایر آلمان در ایران – اطلاعیه شماره ۷

تفاوت سنسور و درایور اصل و تقلبی – اطلاعیه شماره ۸

حضور شرکت چشم زیر سطح در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی معدن،صنایع معدنی ماشین آلات و تجهیزات معدن،راه سازی و صنایع وابسته ایران – اطلاعیه شماره ۲۲

بازدید فرماندار دماوند از شرکت چشم زیر سطح آسیا – اطلاعیه شماره ۲۳

تقدیر ریاست مجلس ایران از چشم زیر سطح به عنوان مخترع منتخب و برتر کشوری – اطلاعیه شماره ۵