مرکز رشد دانشگاه

مرکز رشد دانشگاه

مرکز رشد، مرکزی است تحت مدیریت متخصصین حرفه‌ای که با ارائه خدمات حمایتی از ایجاد و توسعه حرفه‌های جدید توسط کارآفرینانی که در زمینه های مختلف فناوری متشکل شده‌اند و اهداف اقتصادی مبتنی بر دانش و فن دارند، پشتیبانی می­کند. مراکز رشد فناوری با هدف جمع نمودن توانایی­های پژوهشی و اطلاعاتی دانشگاه­ها، صنایع و شرکت­های دولتی و خصوصی به منظور تجاری کردن نتایج تحقیقاتی، طراحی و تاسیس شده­ اند. این مراکز با تلفیق توانایی پژوهشگران، کارآفرینان و صاحبان صنایع به توسعه سریع فناوری کمک می­کنند. این توسعه با همکاری اساتید، صاحب نظران علمی، متخصصین و پژوهشگران داخلی و خارجی و بهره گیری از اطلاعات و تجربیات دیگر کشورها و مراکز تحقیقاتی انجام می‌پذیرد. اهداف مختلفی برای ایجاد مراکز رشد وجود دارد. پاره‌ای از آنها با هدف حمایت از فناوری علمی به منظور رشد و توسعه منطقه ایجاد می­گردند و پاره ­ای دیگر با هدف رشد اقتصادی و انتقال، جذب و بومی کردن فناوری تشکیل شده­ اند .

پروژه چشم زیر سطح نیز با توجه به تجربه عملیاتی و رزومه علمی کادر فنی خود ، به عنوان یک پروژه فناور در سال 1394 به عضویت مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن درآمد.