خبرگزاری های رسمی

خبرگزاری های رسمی

گزارش خبرگزاری ها و روزنامه های رسمی کشور از ابتکارات و اختراعات و فعالیت های شرکت چشم زیر سطح

 تولیدات شرکت چشم زیر سطح و توانایی های عملیاتی این محصولات ، در نمایشگاه های تخصصی زیر ذره بین کارشناسان مختلف قرار گرفته است . ما با تلاش بی وقفه خود توانسته ایم با افتخار به ارائه یک محصول ایرانی و با کیفیت به شما عزیزان خدمت کنیم .

در این صفحه بازخورد حضور شرکت و محصولات تولیدی شرکت چشم زیر سطح در برخی از مطبوعات رسمی کشور و وب سایت های معتبر را مشاهده می نمایید :